Welkom op de website van MM Organisatieadvies en Realisatie! Ik ben Maurits Verweij en MM, opgericht op de eerste zomerse dag van 2012, is mijn bedrijf. Klik verder en kom meer te weten over mij, over de projecten die ik doe of om met mij contact op te nemen.

  Nieuws  

Doelmatige invoer van doelgericht therapie: een tweede white paper!

  •  Er worden steeds meer therapieën ontwikkeld die tumoren met specifieke veranderingen (mutaties) in het DNA aanvallen. Om deze therapieën tijdig bij de juiste patiënten te kunnen toepassen is snelle diagnostiek van levensbelang. Waar tot voor kort tumorweefsel de enige bron was om mutaties in het DNA te kunnen vinden, is het nu ook mogelijk om sommige mutaties in het bloed te detecteren. Dit gaat sneller, is minder belastend voor de patiënt en biedt de mogelijkheid om meer patiënten te detecteren die in aanmerking kunnen komen voor gerichte therapieën. Echter, implementatie van vernieuwende diagnostiek kent regelmatig financiële en/of organisatorische belemmeringen. Het is daarom cruciaal om zo vroeg mogelijk deze belemmeringen te identificeren. In opdracht van AstraZeneca deden we onderzoek naar en beschreven een aanvullende bedrijfskundige analyse van de resultaten van een studie naar de meerwaarde van het identificeren van een EGFR-mutatie in het bloed bij longkankerpatiënten. Analyse van de praktijkresultaten toont aan dat met bloedplasma-analyse er 45% meer patiënten geïdentificeerd zouden kunnen worden dan met enkel het testen op tumorweefsel. In Nederland gaat het dan om zo’n 250 extra patiënten. Doorontwikkeling van de analyse kan op termijn een besparing van 1,5 miljoen euro op jaarbasis opleveren. Dit biedt nu en op termijn veel perspectief op snellere en doelmatigere behandeling voor meer patiënten.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres (deze wordt niet vermeld):

Uw naam:

Uw reactie:

Wat is 2 + 2?

KWF geeft haar ambitie 2030 vorm

  •  De komende 8 maanden ondersteunen we het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) met het vormgeven van haar ambitie voor de toekomst. Nog altijd krijgt 1 op de 3 mensen in zijn of haar leven te maken met kanker. Dat raakt mensen, families, organisaties en daarmee de hele samenleving. En om die uitdaging het hoofd te bieden, wil KWF haar ambitie 2030 vormgeven. Op basis van belangrijke trends, onzekerheden en thema’s binnen het oncologisch veld, ontwikkelen we toekomstscenario’s voor de kankerbestrijding in 2030. Per toekomstscenario beoordelen we de impact en uitdagingen die dit scenario heeft en wat dit betekent voor de betrokken partijen. Op basis van de opgehaalde inzichten vormen we de ‘KWF-ambitie 2030’ en vertalen we deze door naar concrete doelen voor KWF Kankerbestrijding en haar samenwerkingspartners.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres (deze wordt niet vermeld):

Uw naam:

Uw reactie:

Wat is 2 + 2?

Beweging in behandeling: de rol van (para-)medici in cliƫntgerichte zorg en welzijn

  •  ParaGo is een behandel- en expertisecentrum voor complexe gezondheidsproblemen. ParaGo is een initiatief van de VVT-organisaties DrieGasthuizenGroep, Innoforte en Insulae Dei Huize Kohlstam. De (para-)medische professionals van ParaGo zijn dan ook intensief betrokken bij de zorg en ondersteuning die deze organisaties geven aan hun cliënten. De wijze waarop deze drie organisaties hun zorg en ondersteuning verlenen is flink aan het veranderen. Steeds meer staat de cliënt niet alleen centraal maar heeft ook daadwerkelijk de regie over haar behoefte en wensen en de wijze waarop die ingevuld worden. Dat stelt ook de professionals van ParaGo en de daarin samenwerkende organisaties voor uitdagingen en soms zelfs dilemma’s. Tijdens de bijeenkomst Beweging in Behandeling die ParaGo op 21 juni organiseert samen met de drie samenwerkende organisaties wordt deze problematiek op creatieve wijze bespreekbaar gemaakt. Ik mag deze bijeenkomst begeleiden samen met Ervarea, een organisatie met als kracht het op een interactieve en speelse manier aanbieden van scholing en visievraagstukken.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres (deze wordt niet vermeld):

Uw naam:

Uw reactie:

Wat is 2 + 2?

© 2018 MM Organisatieadvies en Realisatie
PrivacyverklaringLog in