Welkom op de website van MM Organisatieadvies en Realisatie! Ik ben Maurits Verweij en MM, opgericht op de eerste zomerse dag van 2012, is mijn bedrijf. Klik verder en kom meer te weten over mij, over de projecten die ik doe of om met mij contact op te nemen.

  Nieuws  

Pathologendagen: Plaats liquid biopsy in het zorgpad!

  •  Woensdag 21 november en donderdag 22 november zijn de jaarlijkse pathologendagen, georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Pathologie. Samen met BeBright-collega Romy Smith ga ik tijdens de ochtend over moleculaire diagnostiek in op de financiele en organisatorische belemmeringen maar vooral ook voordelen van het toepassen van liquid biopsie bij de behandeling van longkanker. Onze presentatie is gebaseerd op het onlangs gepubliceerde white paper over dit onderwerp. De pathologendagen vinden plaats in Lunteren

Основанный в 1736 году как крепость, Челябинск к XIX веку стал одним из крупнейших торговых центров Урала, а к концу века и всей России в связи с появлением в 1892 году железнодорожного сообщения города с Москвой<>] . В связи с активным строительством промышленных предприятий в Челябинске в годы первых пятилеток, а затем и эвакуацией заводов во время Великой Отечественной войны, город стал одним из крупнейших в СССР промышленных центров. Из-за интенсивного производства в городе танков и других боевых машин в военный период Челябинску в 2015 году присвоили звание города трудовой доблести и славы<>], а сам город в народе получил название «Танкоград» . Театр оперы и балета имени М. В. Глинки Развитие музыкальной культуры и художественно-эстетическое воспитание населения лежит на могучих, натренированных плечах Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. В. Глинки, вернее на его четырех столпах — оркестре, опере, балете и хоре.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres (deze wordt niet vermeld):

Uw naam:

Uw reactie:

Wat is 2 + 2?

Meerjarenstrategie voor de Liemerije

  •  De Liemerije biedt al ruim 40 jaar zorg en behandeling aan ouderen in de Liemers op basis van haar visie: complete, warme, belevingsgerichte zorg in de buurt van de client. Ze biedt haar zorg op 7 locaties met ongeveer 700 medewerkers. De Liemerije wil graag haar volgende beleidsperiode vormgeven op basis van een interactief en intensief traject dat aansluit op haar visie en kernwaarden. Centraal in de aanpak staat een 24-uurs sessie eind november waarin achtereenvolgens de contouren van de strategie uitgewerkt worden met een groep mensen uit de eigen organisatie, die strategie getoetst wordt aan een externe klankbordgroep en we vervolgens met het MT de strategie definitief verder uitwerken. Uitvoering vindt plaats samen met BeBright.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres (deze wordt niet vermeld):

Uw naam:

Uw reactie:

Wat is 2 + 2?

Doelmatige invoer van doelgericht therapie: een tweede white paper!

  •  Er worden steeds meer therapieën ontwikkeld die tumoren met specifieke veranderingen (mutaties) in het DNA aanvallen. Om deze therapieën tijdig bij de juiste patiënten te kunnen toepassen is snelle diagnostiek van levensbelang. Waar tot voor kort tumorweefsel de enige bron was om mutaties in het DNA te kunnen vinden, is het nu ook mogelijk om sommige mutaties in het bloed te detecteren. Dit gaat sneller, is minder belastend voor de patiënt en biedt de mogelijkheid om meer patiënten te detecteren die in aanmerking kunnen komen voor gerichte therapieën. Echter, implementatie van vernieuwende diagnostiek kent regelmatig financiële en/of organisatorische belemmeringen. Het is daarom cruciaal om zo vroeg mogelijk deze belemmeringen te identificeren. In opdracht van AstraZeneca deden we onderzoek naar en beschreven een aanvullende bedrijfskundige analyse van de resultaten van een studie naar de meerwaarde van het identificeren van een EGFR-mutatie in het bloed bij longkankerpatiënten. Analyse van de praktijkresultaten toont aan dat met bloedplasma-analyse er 45% meer patiënten geïdentificeerd zouden kunnen worden dan met enkel het testen op tumorweefsel. In Nederland gaat het dan om zo’n 250 extra patiënten. Doorontwikkeling van de analyse kan op termijn een besparing van 1,5 miljoen euro op jaarbasis opleveren. Dit biedt nu en op termijn veel perspectief op snellere en doelmatigere behandeling voor meer patiënten.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres (deze wordt niet vermeld):

Uw naam:

Uw reactie:

Wat is 2 + 2?

© 2018 MM Organisatieadvies en Realisatie
PrivacyverklaringLog in